Kaspara Eline Kristensen / Kaspara Fastvold

Kaspara Eline Kristensen, 13 years old / 13 år gammel

1882

Kaspara Eline was Ovidia and Kristen’s first child, and she was born September 12th 1882.

Kaspara Eline var Ovidia og Kristens førstefødt, og hun ble født 12. september 1882.

1903

In 1903 Kaspara marries Ole Elias Kristian Johansen Fastvold from Misvær. The wedding takes place in Skjervøy, Nordreisa in Troms October 18 1903. Ole worked as as a teacher in Skjervøy. Kaspara’s father Kristen was also a teacher.
Sources for marriage:
Source no 1
Source no 2

Kaspara gifter seg Ole Elias Kristian Johansen Fastvold fra Misvær. Bryllupet finner sted på Skjervøy i Nordreisa i Troms, 18. oktober 1903. Ole jobber som lærer der. Kasparas far Kristen var ogs lærer.

Kilder for ekteskap:
Digitalarkivet
Historiske data

1910

In the 1910 census Kaspara and Ole are living at Nesodden, just outside Oslo. They now have a son called Bjarne who was born at Skjervøy (April 9th 1904).
The 1910 census

I folketellingen for 1910 bor Kaspara og Ole på Nesodden, rett utenfor Oslo. De har fått en sønn som heter Bjarne, som ble født på Skjervøy (9. april 1904).
Folketellingen 1910

1921

The young family move from Nesodden to Sandefjord some time before 1921. Ole first works as a organplayer in Sandar church. In 1921 he switches from Sandar church to Sandefjord church.
Link to source (in norwegian)

Den unge familien flytter fra Nesodden til Sandefjord en gang før 1921. Ole jobber først som organist i Sandar kirke, men bytter i 1921 over til Sandefjord kirke.

Kilde som bekrefter dette

Ole is mentioned as a strict musicteacher in a newspaperarticle interviewing a student at the school where he taught.
Link to source (in norwegian)

Ole omtales som en streng musikklærer i en beskrivelse av byskolen i Sandefjords blad.
Kilde til artikkelen

1966

Ole and Kaspara died only three days apart in 1966. Ole died Feb 16 and Kaspara dies Feb 19. They are buried together at Ekeberg cemetary in Sandefjord. Ole was 85 when he died and Kaspara was 83.
Their son Bjarne died in 1987 and is burried together with his parents.

Picture of the grave

Ole og Kaspara døde med bare tre dagers mellomrom i 1966. Ole døde 16. februar og Kaspare døde 19. februar. De er gravlagt sammen på Ekeberg gravplass i Sandefjord. Ole var 85 år gammel da han døde, mens Kaspare var 83.
Sønnen Bjarne døde i 1987 og ligger gravlagt sammen med sine foreldre.

Bilde av graven