Timeline

1801 – Census / Folketelling

In the 1801 census there is a part of Breivik called «Brevig Øvre», and there are living 8 different families at this plot of land.

The land, formally known as «0108 Brevig Øvre» was owned by a man called Lucas Christophersen. The 7 other families living on this land must have rented their land from Lucas Christophersen.

I folketellingen fra 1801 omtales en del av Breivik som «Brevig Øvre», og det var 8 ulike familier som bodde på denne eiendommen.

Eiendommen var kjent under bruksnummer «0108 Brevik Øvre» og var eid av en mann kalt Lucas Christophersen. De øvrige 7 familiene må ha vært leilendinger og leid jord av Lucas Christophersen.

Lucas Christophersen (Geni.com profile)
Lucchas Christophersen (Digitalarkivet.no – the norwegian digital arhive)

A list of all the people living at «Brevig Øvre» in 1801:

Liste over alle som bodde på «Brevig Øvre» i 1801:

https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01058475002313

The same list in pdf – go to page 55 to find «Brevig Øvre»:

Den samme oversikten i pdf – gå til side 55 for å finne «Brevig Øvre»:

The 1801 census in Skjerstad / Folketellingen for Skjerstad 1801

Lucas Christophtersen was married to Abigail Olsdatter, and togehter they had 4 children:

Lucas Christophersen var gift med Abigail Olsdatter, og sammen fikk de 4 barn:

  • Ole Lucassen (born/født: 1785)
  • Christopher Lucassen (born/født: 1786)
  • Johan Lucassen (born/født: 1791)
  • Maren Lucasdatter (born/født: 1795)

Child no 4, Johan Lucassen is the grandfather of both Ovidia Erikka and Hans Eriksen, who both ended up in houses at the Storakeren homestead. Is this a cooincidence, or was this a way to «buy back land»?

Barn nr 4, Johan Lucassen er bestefaren til både Ovidia Erikka og Hans Eriksen, som endte opp i hvert sitt hus på Storåkeren. Var dette en tilfeldighet, eller var dette en måte å «kjøpe tilbake land» på?

And who was Mikael Nilsen, and how did he end up owning this piece of land?

Og hvem var Mikael Nilsen, og hvordan endte han opp som eier av bruk 108?

1816

1862

In 1862 the original «Breivik Øvre» (upper Breivik) was divided in to two part, and a Abraham Jørgensen and his wife Karen bougth the part numbered 108b by a certain Mikael Nilsen. It is unclear if Mikael Nilsen kept the remaining part, 108a.

The part numbered 108b contains both the part where the Kristensen house was built, and the part where the Eriksen house was built.

I 1862 ble den opprinnelige eiendommen «Breivik Øvre» delt i to deler, og Abraham Jørgensen og hans kone Karen kjøpte delen som fikk bruksnr 108b av en viss Mikael Nilsen. Det er uklart om Mikael Nilsen beholdt den gjenværende delen, bruk 108a.

Bruk 108b inneholder både den delen hvor Kristensens-huset ble bygget, i tillegg til den delen hvor Eriksen-huset ble bygget.

1865 – Census / Folketelling

Residents at plot 108b / Beboere på løpenr 108b

https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038370000262

The only Michael Nilsen found with search in the norwegian digital archive;
Michael Nilsen

Den eneste Michael Nilsen funnet ved søk i Digitalarkivet;
Michael Nilsen

Residents at plot 108a (under 101) / Beboere på løpenr 108a (under 101)

https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038370000252