The Kristensen family / Familien Kristensen

Kristen Andreas Kristensen bought the remaining piece of land at Storakeren in 1881 from Johan Albert Jørgsensen.

Kristen Andreas Kristensen kjøpte den siste delen av Storåkeren i 1881 fra Johan Alberg Jørgensen.

The Kristensen family saga at Storakeren start’s in 1881.

Familien Kristensens familiehistorie på Storåkeren starter altså i 1881.

The parents / Foreldrene

1896 – All the children at Storakeren / Alle barna på Storåkeren

All the children at Storakeren, both Kristensen and Eriksen / Alle barna på Storåkeren, både Kristensen og Eriksen

This picture has hung on the wall in the attic at Storakeren as long as I can remember. It shows all the children at Storakeren – both the Kristensen-children and the Eriksen-children. Ovidia Kristensen and Hans Peter Eriksen were sibling, so the children in the two houses were cousins.

Dette bildet har hengt på loftet på Storåkeren så lenge jeg kan huske. Det viser alle barna på Storåkeren – både Kristensen-barna og Eriksen-barna. Ovidia Kristensen og Hans Peter Eriksen var søsken, slik at barna i de to husene var søskenbarn.

You can read about the Kristensen children on this page, and the Eriksen-children on the Eriksen page.

Du kan lese om alle Kristensen-barna på denne siden, og om Eriksen-barna på Eriksen-siden.

The youngest child in the picture, Kristen Ove Kristensen (seen on the right side of the picture) was born October 20 1895. He is an infant in this picture, and therefore this picture must have been taken in the early part of 1896.

Det yngste barnet i bildet, Kristen Ove Kristensen (nederst til høyre) ble født 20. oktober 1895. Han er et spedbarn på bildet, og derfor er teorien at blidet ble tatt tidlig i 1896.

1900 census / Folketellingen 1900

Link to listing / Lenke til oversikt

1910 census / Folketellingen 1910

Link to listing / Lenke til oversikt

The children / Barna

1 – Kaspara Eline Kristensen / Kaspara Fastvold

2 – Lovise Kristine Kristensen / Louise Christine Sackett

3 – Helma Petra Charlotte Kristenen / Helma Olsen

4 – Astrid Borhild Kristensen / Astrid Killingland

5 – Sigrid Kristenen / Sigrid Carlson

6 – Olaf Kristian Kristensen

7 – Håkon Ragnvald Kristensen

8 – Karl Johan Kristensen

9 – Olaf Kristian Kristensen

10 – Kristen Ove Kristensen

11 – Hans Ludvig Kristensen

12 – Sverre Lindemann Kristensen

13 – Gudrun Åsta Kristensen

14 – Gudrun Åsta Kristensen / Gudrun Åsta Rodriguez

15 – Klara Maria Kristensen