Håkon Ragnvald Kristensen

1890 – 1918

1890

Håkon Ragnvald was born October 10 1890.

Håkon Ragnvald ble født 10. oktober 1890.

1891

In the 1891 census Håkon i listed as «Not baptised Kristenensen».

I folketellingen for 1891 er Håkon oppført som «Udøpt Kristensen».

Link to listing / Lenke til oppføring

1910

In the 1910 census Håkon is listed as living in Spokane, USA. He is now 20 years old.

I folketellingen for 1910 er Håkon oppført som bosatt i Spokane, USA. Han er nå 20 år gammel.

Link to listing / Lenke til oppføring

Decleration of intention

In 1910 Haakon start’s his application process for citizenship.

Haakon starter prosessen med å søke statsborgerskap i 1910.

Occupation: Plumber
Height: 5 feet 7,5 inches
Weight: 150 pounds
Recidence: E 228 Pacific Ave, Spokane, Washington

He arrived from Norway in the american part of Sault Ste Marie, Michigan (the city has both an american and candian part) on March 13 1910.

Yrke: Rørlegger
Høyde: 171,5 cm
Vekt: 68 kg
Bosted: E 228 Pacific Ave, Spokane, Washington

Han ankom den amerikanske grensebyen Sault Ste Marie, Michigan (byen har både en amerikansk og canadisk del) 13. mars 1910.